Avís legal

Avís legal de www.cicra.coop

1. Informació principal

En virtut del que es disposa a l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que la present pàgina web pertany a:

CICrA Justicia Ambiental SCCL.NIF: F02693018Ronda Guinardó, 25,08024 BarcelonaE-mail de contacte: cicra@cicra.coop

2. Objecte del lloc Web

En accedir al Web passes a tenir la condició d’usuària (d’ara endavant “Usuària”). Les presents condicions d’ús (d’ara endavant, les “condicions d’ús”) regulen en concret l’ús del Web i estaran sempre a la teva disposició perquè puguis consultar-les, arxivar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

El present Web té com a finalitat donar a conèixer els serveis que ofereix la cooperativa CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL: consultoria, formació, assessorament i acompanyament jurídic, organització de congressos, jornades i conferències, etc.

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL no es fa responsable de les omissions que poguessin existir en la informació facilitada a la pàgina web, ni de l’aplicació o de l’ús concret que pogués fer-se d’aquesta.

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment el contingut de la pàgina web i el present Avís Legal.

Per conèixer qualsevol qüestió relativa a la gestió que realitza CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL de les teves dades de caràcter personal o de les cookies que empra, pots visitar la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

3. Accés a la pàgina web i dades de les persones usuàries. Contacte i Informació

El prestador del servei permet lliure i gratuïtament l’accés general al web a totes les persones usuàries d’Internet.

Si la persona usuària volgués posar-se en contacte amb el titular de la pàgina pot fer-ho mitjançant el següent correu electrònic: cicra@cicra.coop. La informació de caràcter personal rebuda serà tractada d’acord amb la nostra política de privacitat.

4. Condicions d’Ús de la pàgina Web

La persona usuària es compromet a navegar per la pàgina Web diligentment i en atenció a la finalitat anteriorment descrita, així com la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix comprendre les presents Condicions d’Ús.

La persona usuària es compromet a no utilitzar la informació sobre les activitats o els serveis de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL per desenvolupar activitats contràries a les lleis, la moral o l’ordre públic.

Així mateix, queda expressament prohibit qualsevol ús fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de la persona usuària de la Web. CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL no autoritza en cap cas la persona usuària a utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres persones usuàries o de qualsevol persona usuària d’Internet. En tot cas la persona usuària haurà d’abstenir-se de:

  • Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’Ús, independentment de la fi d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL.
  • Introduir en la Web dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL, els seus proveïdors o tercers.
  • Realitzar qualsevol tipus d’activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d’ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització de la Web o els seus continguts.
  • Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir la Web o els continguts de la mateixa amb aquestes webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes, excepte si l’enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal de la Web sense que pugui reproduir-se de cap manera.
  • Vincular o reproduir la Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL i/o siguin susceptibles de ser considerades com a delictives.
  • Introduir i/o difondre en la Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposin apologia del terrorisme.

Les persones usuàries respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL o tercers puguin sofrir, directament o indirectament, a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la pàgina Web.

5. Responsabilitat tècnica

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus, produïts en la persona usuària que obeeixin a errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del servei.

L’accés al lloc Web no implica la necessitat per part de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. La persona usuària haurà de disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i fitxers de les persones usuàries o de tercers durant la prestació del servei.

6. Sobre els elements de la pàgina web

Els diferents elements de la pàgina web es troben sota l’empara legal de la legislació espanyola i comunitària i els seus drets d’autor i propietat intel·lectual pertanyen o han estat cedits a CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL. Els logotips i marques de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL únicament podran utilitzar-se amb l’autorització expressa de l’entitat.

Es prohibeix la reproducció parcial o total del portal i el seu tractament informàtic, així com la distribució, comunicació pública, transformació, utilització comercial i posada a disposició en qualssevol de les seves formes dels elements de la pàgina, així com del codi font, les imatges, els textos, la informació, els logotips o dissenys gràfics, les fotografies, les animacions, el programari i qualsevol altre contingut escrit, audiovisual o sonor que es reculli en la pàgina Web.

Qualsevol incompliment d’allò esmentat anteriorment pot implicar la comissió de greus actes il·lícits i la seva possible sanció per la legislació civil i penal.

Sens perjudici de l’anterior, la persona usuària pot accedir i visualitzar tots els elements, imprimir-los i emmagatzemar-los, sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

7. Anuncis publicats i enllaços o links

La pàgina web pot mostrar enllaços a altres portals o pàgines webs.

En aquests casos, CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL actuarà com a prestador de serveis d’intermediació i només respondrà dels continguts si tingués coneixement efectiu de la il·licitud dels mateixos i no hagués actuat amb diligència per suprimir o inutilitzar l’enllaç.

Si la persona usuària considera que el contingut publicat o enllaçat és il·lícit o inadequat podrà comunicar-ho a CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL enviant un correu a cicra@cicra.coop. El prestador analitzarà el contingut i la seva possible inadequació i, si s’escau, procedirà a la supressió de l’enllaç. En tot cas, la recepció de la comunicació anterior no tindrà el caràcter de “coneixement efectiu”, segons el que es disposa a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

D’altra banda, les persones usuàries podran afegir enllaços des de les seves pròpies pàgines web al present portal sempre que es tracti de finalitats purament informatives i sense intenció de discriminar ni desprestigiar CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL. Així mateix, la remissió d’enllaços entre les pàgines webs no implicarà cap relació comercial. Sens perjudici de l’anterior, quedarà prohibit establir marcs que emboliquin la pàgina o la visualització dels continguts a través de portals diferents, tret que comptés amb l’autorització expressa de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL.

8. Publicitat

En la pàgina Web podrà allotjar-se contingut publicitari o patrocinat.

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL no serà responsable de qualsevol error o irregularitat dels referits missatges publicitaris, sent els anunciants o patrocinadors els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

9. Legislació aplicable

La present informació legal, així com la política de privacitat i de cookies i les condicions generals es regeix per la legislació espanyola.

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL i les persones usuàries de la pàgina acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació del servei o de qualsevol contractació als Jutjats i Tribunals de Barcelona, tret que la Llei estableixi una altra cosa a l’efecte de contractants consumidors.