Política de privacitat

A CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL ens comprometem a assegurar que les teves dades de caràcter personal es troben protegides i no s’utilitzen de manera indeguda. En facilitar-nos les teves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que has llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) t’oferim la següent informació sobre el tractament de les teves dades personals:

RESPONSABLE DE LES DADES PERSONALS

La informació facilitada per la persona usuària a través del lloc web www.cicra.coop, d’ara endavant “el portal o lloc web”, serà inclosa en un o diversos fitxers de responsabilitat de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL, amb domicili social a Ronda Guinardó, 25, 08024 Barcelona, amb NIF F02693018 i correu de contacte cicra@cicra.coop.

El lloc web compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), així com la LO 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, normativa en matèria de protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT

En el tractament de les teves dades personals s’aplicaran els següents principis que s’ajusten a les exigències de la normativa en matèria de Protecció de Dades personals:

1. Principi de licitud, lleialtat i transparència: Aquest principi implica que sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals t’informarem prèviament amb absoluta transparència.

2. Principi de minimització de dades: Nosaltres també som usuàries i ens agrada cuidar de la nostra privacitat per això només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els necessitem.

3. Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent.

4. Principi d’integritat i confidencialitat: les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Volem que sàpigues que prenem totes les precaucions possibles per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris i usuàries per part de tercers.

DADES SOL·LICITADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL informa que les dades de caràcter personal que proporciones, o aquelles a les quals accedim a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licituds a través del lloc web www.cicra.coop seran incorporades en un fitxer de titularitat de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL, amb la finalitat de:

Dades de contacte. Tractem les teves dades recollides a través del correu (cicra@cicra.coop) per a la gestió de les teves consultes dirigides a CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL.

Dades d’assistents a esdeveniments. Tractem aquestes dades recollides a través de formularis específics amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts únicament amb la finalitat del bon desenvolupament de l’esdeveniment en qüestió.

Dades de donants. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts i complir amb les obligacions legals.

Dades de ponents i persones col·laboradores. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL.

A CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL també treballem amb dades que, durant l’exercici de la nostra relació i interacció, voluntàriament ens puguis facilitar, inclosos les dades que ens facilitis a través d’una xarxa social o altres aplicacions. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat i ús de xarxa social/ aplicació que facis, així com les pròpies polítiques de privacitat de la xarxa social o aplicació en qüestió. De manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes o aplicacions.

La persona usuària haurà de comunicar a CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL les seves dades personals actuals perquè la informació continguda en els fitxers de CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL estigui actualitzada i sense errors. La usuària respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

En qualsevol cas, tot formulari o forma d’interacció amb les persones usuàries que recopili dades personals oferirà la informació oportuna mitjançant una Política de Privacitat específica, tret que ja estigui recollida en el present document.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL informa que no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. En el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. Les entitats que intervinguin en qualsevol fase del tractament estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.

DURADA DEL TRACTAMENT

Les dades facilitades per tu, com a persona usuària, es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament i/o durant el termini en el qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització o destrucció total de les dades. 

CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. Per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, pots posar-te en contacte amb CICrA JUSTÍCIA AMBIENTAL en l’adreça de correu electrònic: cicra@cicra.coop