Enfortim la nostra línia d’assessorament jurídic en la transició ecosocial

Por CICrA

des. 18, 2022 | CICrA, Migraciones Ambientales

Des de CICrA Justícia Ambiental, durant el passat mes de novembre, hem engegat el projecte Enfortim la nostra línia d’assessorament jurídic per a la construcció de comunitats de vida en la transició ecosocial. Aquest projecte s’emmarca en el Programa per l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia #Essbcn2030, (Enfortim 2022).

Les sòcies de la cooperativa estem contentes per la oportunitat d’iniciar aquest projecte que ens permetrà assentar unes primeres bases per promoure una línia d’acompanyament i assessorament jurídic que posi a disposició del conjunt d’entitats d’Economia Social i Solidaria, ESS, de Barcelona els nostres coneixements i sabers tècnic-jurídics com a cooperativa.

Objectius

Per tal fer realitat la fita de convertir CICrA Justícia Ambiental en una cooperativa jurídica de referencia en l’àmbit de la transició ecosocial enfocada a entitats d’ESS a Barcelona, el projecte s’enfocarà en el districte de Sants-Montjuïc, escollit per la seva alta concentració d’iniciatives d’ESS. En aquesta línia, el projecte té dos objectius principals:

  • Entenem que un primer pas a assolir és donar a conèixer la cooperativa dins l’entorn en el qual volem incidir. Aquesta primera acció servirà per posar els nostres coneixements jurídics al servei de les entitats d’ESS de la zona, així com posicionar-nos en el procés de transició ecosocial de la ciutat. Però, sobretot, ens permetrà entrar en contacte i conèixer de manera particular aquelles experiències i projectes ja existents al districte amb experiència consolidada pel que fa iniciatives de transició ecosocial als barris.
  • El segon objectiu específic és establir una identificació prèvia de les necessitats jurídiques, oportunitats i eixos de treball estratègics de les iniciatives de transició ecosocial existents al districte. Aquesta línia de treball permetrà ser més útils i incidents per al barri i el seu teixit associatiu de ESS. Alhora, ser més eficaces en el nostre objectiu de promoció.

Així doncs, el nostre objectiu és poder participar i relacionar-nos més i millor amb espais i estructures estratègiques de l’ESS que treballen la transició ecosocial a Barcelona. Aquest fet facilitarà en gran mesura l’escalabilitat de la cooperativa.

D’on partim?

CICrA Justícia Ambiental neix com a cooperativa en un context de postpandèmia l’octubre de l’any 2020, llavors vam comptar per primer cop amb el suport de la subvenció Enfortim 2020.

L’any 2021 vam començar a desenvolupar les nostres primeres activitats. En aquell primer moment la majoria dels serveis i projectes que desenvolupàvem estaven relacionats amb activitats formatives, tallers, i informes. En aquest sentit, la línia d’acompanyament i assessorament jurídic era una de les que menys vam poder desenvolupar, en gran mesura degut a la crisis econòmica derivada de la pandèmia. Però també degut a limitacions de temps i disponibilitat, ja que els projectes formatius eren els que ens requerien més dedicació.

La cooperativa començava l’any 2022 amb impuls i bon ritme, i durant el mes de març vam poder incorporar una nova sòcia treballadora. En aquell moment vam començar a pensar en una estratègia que ens permetés diversificar aliances al territori i millorar la nostra estratègia de prestació de serveis. És en aquest marc d’acció que l’acompanyament i assessorament jurídic en temes ambientals és mostra com un camp a potenciar dins els serveis que oferim: volem establir les bases per a desenvolupar una línia de negoci que considerem essencial i estratègica per a la cooperativa, tant per les motivacions de les sòcies treballadores com per la urgent necessitat social de contribuir des de la nostra experiència, sabers i sensibilitat a la transició ecosocial de la ciutat.

En aquest sentit, treballar aquesta estratègia al Districte de Sants-Montjuïc i en particular als barris de Sants, La Bordeta i Poble Sec, ens permetrà donar-nos a conèixer en un territori on existeix una àmplia densitat de cooperatives i espais relacionats amb la societat civil i l’ESS; un territori que també és ric en iniciatives de transició energètica i idoni per promoure el diàleg i la participació en clau social i ambiental des de les pròpies veïnes del barri. El barri esdevé un espai on creiem que CICrA Justícia Ambiental pot encaixar i posar al servei de les seves veïnes coneixements jurídics i tècnics per fer possible la transició ecosocial tan necessària a la ciutat.

Empoderament jurídic i transició ecosocial

Més enllà de concebre l’assessorament jurídic de les entitats d’ESS com una oportunitat de consolidar-nos com a cooperativa, estem convençudes que l’empoderament jurídic de les comunitats del barri és clau per la consecució dels nostres objectius fundacionals de justícia ambiental i transició ecosocial.

En el context actual de societat capitalista imperant, la ciutat de Barcelona, així com els seus actors polítics i econòmics, participa i és còmplice de nombroses injustícies amb repercussions, tant locals com globals, que afecten i vulnerabilitzen de manera accentuada determinades persones, col·lectius i lluites socials. En aquest escenari, creiem que el dret i la justícia ambiental poden esdevenir instruments clau per les comunitats que treballen des de l’ESS i que busquen revertir aquestes vulnerabilitzacions.

Som conscients que el dret drets ha servit històricament als interessos de les classes dominants per assegurar la seva hegemonia. Tanmateix,  el dret també pot esdevenir una genealogia revolucionaria i emancipadora. Aquesta naturalesa es manifesta en les conquestes de drets socials i de justícia global assolides al llarg de la història contemporània emprant els instruments de dret existents d’una manera contrahegemònica.

En aquest sentit, des de CICrA justícia Ambiental entenem el Dret com un territori de disputa que cal reivindicar per tal de caminar cap a la transició ecosocial verdaderament justa i que no deixi ningú enrere. Per això, creiem fermament que l’empoderament jurídic de les comunitats i les entitats del Sector d’ESS, mitjançant l’assessorament jurídic centrat en la justícia ambiental i el drets humans, pot servir per contestar les pràctiques capitalistes d’opressió i repressió dels moviments emancipadors populars i ecologistes.

Us anirem informant d’aquest camí a través d’aquest blog i del nostre perfil a twitter @CICrA_coop.

CICRA_team

CICrA

Justícia Ambiental

info@cicra.coop