El novembre passat va iniciar el projecte Contractació pública, empresa i Drets Humans en època de transició ecosocial  en el qual des de la cooperativa CICrA Justícia Ambiental estem treballant conjuntament amb l’Observatori DESC. El projecte proposa eines cap a un major control i rendició de comptes d’actors corporatius transnacionals, per tal de combatre les seves vulneracions de drets socials i ambientals.

Entenem que des de la nostra posició de privilegi com a societats del Nord Global contribuïm a l’agreujament de la crisi climàtica mundial, a la vulneració de drets humans i a eixamplar desigualtats socials – especialment en col·lectius com dones, persones migrants i infància –, tenim la responsabilitat d’assumir compromisos rellevants orientats a una transició ecològica socialment justa.

Per això, pensar i fer front a les relacions de poder del sistema capitalista que fan la vida competeixi amb el capital, és un deure. En aquest sentit, cal vetllar per tal que els interessos dels actors corporatius, no impedeixin a la població civil d’arreu del món d’exercir el ventall de drets que els pertoca i gaudir de vides dignes de ser viscudes.

En aquest context,  garantir la coherència de les contractacions públiques amb els drets humans esdevé clau perquè la satisfacció de drets bàsics no es vegi supeditada al compliment dels interessos d’aquests actors mercantils.

En què consisteix la iniciativa?

Volem incidir en les causes de vulneració de drets a través de la generació d’eines tècniques d’acció en el triangle “drets humans / coherència de polítiques públiques / interessos de justícia socioeconòmica i ambiental de Barcelona”. Per això i en el marc del projecte actual des de CICrA Justícia Ambiental:

  • Treballem per consolidar el coneixement adquirit sobre dels impactes negatius de la contractació pública catalana al Nord i Sud Global
  • Treballar en eines que avancin cap a reduir la impunitat corporativa d’actores mercantils transnacionals vulneradores de drets, tals com la iniciativa de creació d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans.
  • Participem espais de reflexió i visibilització de lluites, i la creació de recursos per a la incidència, sensibilització, formació d’actors socials i polítics.

Amb aquesta mirada, volem incidir molt més en la coherència de polítiques públiques envers la justícia global i articular-nos a través de les següents accions estratègiques específiques, la majoria d’elles enfocades en la investigació crítica i aplicada, enfocades en la creació de recursos “Lluites contra la impunitat del poder corporatiu” per donar suport jurídic i d’incidència al procés de creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans.

Des de CICrA Justícia Ambiental estem compromeses en seguir treballant a través d’una metodologia que ens permeti entendre la recerca en tant que una eina més per a la millora de la incidència política i social, així com també de la sensibilització i d’intercanvi de sabers amb la ciutadania de Barcelona i d’altres territoris i contextos.

Per això, creiem que l’enxarxament i la consolidació d’estratègies comunes des de diverses actores de la societat civil organitzada per compartir coneixements i instruments, és clau per assolir els nostres objectius de justícia global i ambiental. Des del diàleg i la corresponsabilitat és possible la construcció d’alternatives en front del poder corporatiu que posin realment la vida i la justícia social i ambiental al centre de les nostres societats.

CICRA_team

​​

Jaume Pujolràs Pomés

Jurista especialitzat en dret internacional i ambiental

cicra@cicra.coop