La construcció de comunitats de vida a la ciutat de Barcelona: intercanvis, reptes i oportunitats

Por CICrA

juny 9, 2023 | CICrA

En el marc del Programa per l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia #Essbcn2030, (Enfortim 2022), fa uns mesos, des de CICrA Justícia Ambiental hem engegat el projecte Enfortim la nostra línia d’assessorament jurídic per a la construcció de comunitats de vida en la transició ecosocial.

I és que, entenent per comunitats de vida aquells espais que es construeixen de manera col·lectiva per dignificar la vida de les comunitats (en tant que éssers vius) que habiten un territori determinat, és important posar en valor aquelles iniciatives comunitàries i veïnals que actualment s’estan impulsant des de diferents entorns (rurals i urbans) a Catalunya, i que busquen posar fil a l’agulla pel que fa les transicions ecososocials des d’allò local -comunitats energètiques, hídriques, comunitats de recursos- atenent a les realitats i necessitats socials i ambientals del territori.

Partint d’aquest context, estem treballant en una proposta d’acompanyament i assessorament jurídic aplicat al context de la transició ecosocial que viu la ciutat de Barcelona. Per tal de fer-ho possible, hem identificat aquelles actores del teixit cooperatiu i associatiu del districte Sants-Montjuïc, en particular als barris de Sants, La Bordeta i Poble Sec: iniciatives de transició energètica, social i ambiental que promouen el diàleg, l’intercanvi i la participació en clau social i ambiental, des les veïnes.

Aquesta diagnosi ens està permetent obtenir una radiografia del context, les necessitats, els riscos i les oportunitats jurídiques que existeixen per a la construcció de comunitats de vida, enfocades principalment en comunitats energètiques.

La nostra estratègia es vertebra en la generació espais d’intercanvi i de co-creació com que el va tenir lloc a Coòpolis en col·laboració de BATEC Pol Cooperatiu per la Transició Energètica i en el marc del treball que porta a terme el Cercle de Transició Ecosocial de l’Ateneu Cooperatiu -Coòpolis el passat 13 d’abril,  amb una triple funció:

  • Posar en comú experiències, oportunitats i enfocaments que, des de l’Economia Social i Solidaria, s’estan treballant en relació a la construcció i posada en marxa de comunitats energètiques a la ciutat de Barcelona.
  • Poder resoldre, en la mesura de lo possible, aquelles necessitats jurídiques i tècniques compartides per les diferents entitats assistents, amb mires a oferir en un futur un servei d’assistència jurídica especialitzada en el marc de constitució de comunitats energètiques.
  • Finalment, donar-nos a conèixer entre el teixit cooperatiu i associatiu de Barcelona, en tant que cooperativa que treballa aspectes jurídics relacionats amb la transició ecosocial a Barcelona.

Durant els darrers mesos també hem entrat a formar part del grup de treball de la Comissió Jurídica de la Federació de Cooperatives de Treball i, fa poc, també ens han donat la benvinguda al Cercle de Transició Ecosocial de Coòpolis, on hem participat de la seva reunió de coordinació ampliada.

Aquest procés d’intercanvi i identificació d’experiències fruit de les trobades i l’enxarxament d’aquests mesos ens està permetent establir les bases d’una primera versió de guia que buscar identificar aquells processos i eines jurídiques dirigides a la construcció de comunitats de vida a la ciutat de Barcelona, amb especial èmfasi al districte de Sants Montjuïc. Aquest material que tindrà tres funcions principals:

  1. Constituir una “carta de presentació” de la nostra cooperativa, ja que es plasmarà la nostra visió i valors sobre la transició ecosocial i el paper del Dret en relació amb aquesta
  2. Recollir reflexions i necessitats d’experiències comunitàries a la ciutat de Barcelona que treballen per a la transició ecosocial, en participar en la posada en marxa de comunitats energètiques;
  3. servirà com a diagnosi inicial de buits, reptes jurídics i recopilació d’eines que estableixin les bases per al futur desenvolupament col·lectiu d’estratègies jurídiques per a la transició ecosocial.

Entenem que aquest projecte està estretament vinculat amb el nostre objectiu central: la Justícia Ambiental. Des dels nostres inicis portem treballant en aquesta direcció a través de diversos serveis o activitats com la investigació aplicada, la formació i l’assessorament jurídic. En aquest sentit, a través d’aquest projecte volem posar al servei del conjunt d’entitats d’Economia Social i Solidaria de Barcelona aquells coneixements i sabers tècnic-jurídics de la nostra cooperativa.

Entenem que treballar per la Justícia Ambiental és també actuar en consonància amb valors del cooperativisme compartits amb les entitats destinatàries del projecte, tals com l’ajuda mútua, la responsabilitat social, la democràcia real, l’equitat i la solidaritat. I alhora, comprometre’s amb practiques de transformació socioambiental i d’horitzontalitat en les relacions i en la construcció del coneixement col·lectiu des del diàleg i l’intercanvi de sabers i cosmovisions.

Seguirem intercooperant perquè estem convençudes que apostar per projectes com aquest de participació i compromís amb la societat és la via a seguir per tal d’assolir els nostres objectius de transformació ecosocial i Justícia Ambiental.

CICRA_team

CICrA

Justícia Ambiental

info@cicra.coop