Projectes previs de les sòcies

En els últims anys, i de manera conjunta o individualment, les sòcies de CICrA Justícia Ambiental hem participat també en les següents activitats:

ASSESSORAMENT I

ACOMPANYAMENT JURÍDIC

 • Assessoria legal per al desenvolupament d’ordenances ambientals. Enginyeria Sense Fronteres i Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (Ecuador), 2017-2018.
 • Assessoria i acompanyament jurídic en migracions i dret d’estrangeria a Barcelona. Sol·licitud de visats, autoritzacions inicials de residència i treball, reagrupació familiar i arrelaments. Ius migrante, 2013-2018.

ASSESSORAMENT I

ACOMPANYAMENT JURÍDIC

 • Assessoria legal per al desenvolupament d’ordenances ambientals. Enginyeria Sense Fronteres i Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana (Ecuador), 2017-2018.
 • Assessoria i acompanyament jurídic en migracions i dret d’estrangeria a Barcelona. Sol·licitud de visats, autoritzacions inicials de residència i treball, reagrupació familiar i arrelaments. Ius migrante, 2013-2018.

FORMACIONS I MATERIALS EDUCATIUS

 • Xerrada The new climate migrants. Universidad Rey Juan Carlos i el Consell d’Europa, 2021.
 • Xerrada Canvi climàtic i moviments migratoris. 39 Curs anual de drets humans: Drets Humans davant els reptes globals. Institut de Drets Humans de Catalunya, 2021.
 • Suport tècnic i desenvolupament de contingut: creació dels cursos virtuals: Introducció al Canvi Climàtic (Orellana, l’Equador), Escola de formació de líders i lideresas nord amazòniques en la gestió comunitària de l’aigua i Introducció al monitoratge d’aigües amb macroinvertebrats bentònics. Enginyeria Sense Fronteres, 2020.
 • Revisió del curs virtual: Dret Humà a l’Aigua i al Desenvolupament (Segona fase). Enginyeria Sense Fronteres, 2020.
 • Guia per a la introducció de la justícia global, la igualtat de gènere i els drets humans en el currículum cientificotecnològic de secundària obligatòria i en la modalitat de Ciències i Tecnologia de batxillerat. Enginyeria Sense Fronteres y Ajuntament del Prat de Llobregat, 2019.
 • Assessorament tècnic: curs virtual Transversalizando el gènere en projectes, organitzacions i pressupostos. Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, 2019.
 • Assessorament per a la planificació contra el canvi climàtic per a la província de Orellana (l’Equador). Enginyeria Sense Fronteres i Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Francisco de Orellana (Ecuador), 2019.
 • Elaboració del material docent i impartició del curs virtual: Els drets humans són universals, les persones també: sensibilització i apoderament per a una ciutadania global i activa al País Basc. Nazioarteko Elkartasuna (Solidaridad Internacional), 2018.
 • Taller: sobre estratègies legals per a la defensa del territorio. Observatori del Deute en la Globalització, 2017.
 • Dinamització del curs virtual: La incidència política des de les ONGs i els moviments socials. Enginyeria Sense Fronteres, 2017.

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I CONFERÈNCIES

 • 12th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law, Universitat Rovira i Virgili, 2014.

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I CONFERÈNCIES

 • 12th Annual Colloquium of the IUCN Academy of Environmental Law, Universitat Rovira i Virgili, 2014.

REDACCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS