Nou informe: “Una aproximació al paper de la crisi climàtica, l’acaparament pesquer i l’extractivisme en l’expulsió de persones d’origen africà que habiten Barcelona”.

Por Bea

El dia 14 de desembre, les sòcies de CICrA Justícia Ambiental presentem les principals conclusions del nostre nou estudi “Una aproximació al paper de la crisi climàtica, l’acaparament pesquer i l’extractivisme en l’expulsió de persones d’origen africà que habitin Barcelona”.  Aquest estudi és un dels resultats del projecte Emigra: Energia migrant pel clima, cofinançat per l’Ajuntament de Barcelona, en el qual hem treballat durant un any amb la Fundació Ficat i amb l’Associació Ecoserveis.

L’objectiu d’aquest estudi divulgatiu era  analitzar el paper que juguen els factors ambientals en els moviments forçats de població de caràcter internacional de les persones migrades d’origen africà que viuen a Barcelona. Per a això, es van realitzar qüestionaris previs i tallers participatius. La informació es va completar amb una anàlisi bibliogràfica.

En l’estudi analitzem (i) els episodis de sequera relacionats amb la crisi climàtica, (ii) la sobreexplotació pesquera, i (iii) els impactes de l’extractivisme, ja que van ser alguns dels factors ambientals que més van esmentar les persones assistents durant els tallers participatius. Territorialment, l’informe se centra en l’estudi de les realitats dels països d’origen de les persones d’origen africà que van participar en els tallers i als qüestionaris: el Marroc, Mali, República del Congo, Guinea (Conakry), el Senegal i Ghana.

L’estudi es pot descarregar AQUÍ

També elaborem una sèrie d’infografies i càpsules de vídeo en el marc del projecte:

 

CICRA_team

CICrA

Justicia Ambiental

info@cicra.coop