Projecció del documental “La Ilusión de la abundancia” i col·loqui sobre drets humans i impunitat corporativa

Por CICrA

L’Associació Reds, la Cooperativa CICrA Justícia Ambiental i l’Observatori DESCA us convidem a la projecció del documental “La ilusión de la abundància”. L’esdeveniment tindrà lloc a la sala Cinema Zumzeig (Carrer Béjar 53, Sants – Montjuic, Barcelona), el dia 8 de juliol, a les 18:00 h. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia:  https://forms.gle/L4Xibz69UXEzXocv6 

Enguany és el desè aniversari de l’aprovació de la Resolució 26/9 de Nacions Unides amb la qual es pretenia elaborar un instrument vinculant per frenar les violacions als drets humans i ambientals per part de les empreses multinacionals. 10 anys més tard, encara no existeix cap tractat internacional vinculant.

Davant d’això, persones i comunitats enteres en defensa de la vida fan front a la impunitat amb la que en molts casos operen les empreses transnacionals. El documental “La ilusión de la abundancia” ens explica les inspiradores històries de Berta Cáceres, Máxima Acuña i Carolina de Mouro, tres dones defensores que protegeixen els territoris de l’economia extractiva i reivindiquen altres formes de viure.

Després de la projecció tindrem un diàleg amb Alan Carmona de Un Salto de Vida AC, de Mèxic, i Alejandra Durán Castellanos de la Cooperativa CICrA Justícia Ambiental per parlar sobre la normativa d’Empreses i Drets Humans i plantejar-nos, què podem fer?

Què hem fet des de CICrA Justícia Ambiental?

El novembre de 2022 vam iniciar va el projecte Contractació pública, empresa i Drets Humans en època de transició ecosocial en el qual des de CICrA Justícia Ambiental estem treballant conjuntament amb l’Observatori DESCA.

En un moment de transició energètica i ecològica, drets lluitats i guanyats amb esforç col·lectiu com el dret a l’alimentació, l’habitatge, la no discriminació per raó de gènere o al treball digne, es veuen supeditats a un sistema capitalista. Sota aquest sistema, la vida fa front al capital mentre s’invisibilitzen relacions de poder que resulten en tendències regressives de drets socials per a la majoria de la població, sobretot del Sud Global però també a Catalunya. Cal vetllar per tal que els interessos d’una minoria, sovint actors corporatius, no impedeixin a les poblacions d’arreu d’exercir el ventall de drets que els pertoca i gaudir de vides dignes de ser viscudes.

El projecte es planteja incidir a les causes de vulneració de drets a través de la generació d’eines tècniques d’acció que permetin consolidar el coneixement col·lectiu adquirit sobre dels impactes negatius de la contractació pública catalana al Nord i Sud Global: proposar eines que avancin cap a reduir la impunitat corporativa d’actores mercantils transnacionals vulneradores de drets i que aportin propostes de gestió de serveis públics a Barcelona per la disminució dels impactes negatius identificats.

Es focalitza, d’una banda, la coherència dels instruments administratius en l’àmbit de la ciutat en relació de justícia econòmica, social i ambiental global a Barcelona i el Sud global; i per l’altra, la identificació i mitigació de l’impacte de l’acció de corporacions transnacionals a través d’una major coherència de polítiques públiques, tant en contractació pública com en control i seguiment d’aquests impactes.

Elaboració d’un compendi de conceptes i instruments per l’acció contra la impunitat corporativa

En el marc d’aquest projecte la cooperativa CICrA Justícia Ambiental hem estat treballant en l’elaboració d’un compendi on es recopilen, se sintetitzen i s’expliquen alguns conceptes jurídics clau en la lluita contra la impunitat corporativa (com per exemple diligència deguda, empresa que opera al nord global), intentant posar en evidència alhora els conflictes que susciten i les diferents interpretacions i solucions que s’estan donant des de diferents ordenaments jurídics. El document també esmenta mecanismes i instruments jurídics rellevants (normes, jurisprudència, institucions, centres d’investigació) que han servit per a la fiscalització de les activitats de les empreses del Nord Global que vulneren drets humans, socials i ambientals al Sud Global.

Volem que el compendi sigui un material-guia per entitats socials, administracions, activistes i persones interessades en la matèria, que vulguin aprofundir en el seu coneixement sobre el règim jurídic que regula la relació entre les empreses i els drets humans. Per això expliquem conceptes, referències i instruments jurídics que considerem importants per entendre l’estat actual de la qüestió, però que sovint es troben recollits en documents acadèmics o tècnics no dirigits al públic general. Volem posar a l’abast de la societat i d’entitats activistes instruments legals que poden ajudar a generar debat i moviment encarat a revertir l’activitat empresarial que vulnera els drets humans i a posar fi a la seva impunitat.

Durant el col·loqui del dia 8 de juliol, després de la projecció del documental “La ilusión de la abundancia” que relata les històries d’activistes que han dedicat la seva vida a la lluita contra la impunitat corporativa, Alejandra Duran Castellanos, sòcia fundadora de la Cooperativa CICrA Justícia Ambiental, esmentarà la normativa aplicable i presentarà breument aquest compendi de conceptes i instruments jurídics contra la impunitat corporativa.

CICRA_team

CICrA

Justicia Ambiental

info@cicra.coop