Projectes

ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT JURÍDIC 

FORMACIONS I MATERIALS EDUCATIUS

ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, JORNADES I CONFERÈNCIES

      REDACCIÓ I EDICIÓ DE TEXTOS ACADÈMICS I DIVULGATIUS

          Projectes previs de les sòcies