Contractació pública, empresa i Drets Humans en època de transició ecosocial

A través del projecte es proposen eines de coherència per a una contractació pública social i ambientalment responsable i cap a un major control i rendició de comptes d’actors corporatius transnacionals. Això amb l’objectiu de combatre les vulneracions de drets socials i ambientals que sofreix la ciutadania del Sud Global, i que són conseqüència de la inacció dels actors del Nord Global.

Des de CICrA Justícia Ambiental s’impulsa una recerca encaminada a la creació de diferents tipus de recursos que promoguin la lluita contra la impunitat corporativa. En el marc d’aquest projecte ens relacionem amb col·lectius i entitats membres del grup català d’Empresa i Drets Humans i fem costat a la proposició de llei per a la creació d’un Centre Català d’Empresa i Drets Humans.