El nostre compromís amb la justícia ambiental: què i per què?

El nostre compromís amb la justícia ambiental: què i per què?

La justícia ambiental és una narrativa cada vegada més reivindicada per moviments ecologistes d’àmbit local i global, com a alternativa a la cada vegada més desacreditada noció de desenvolupament sostenible. És una matriu d’idees que serveixen tant per...